23 Tháng Giêng 2019
V&L Hà Nội

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: Những sai phạm và hình thức xử lý

data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Khi nhận hóa đơn tài chính (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) từ bên bán, rất nhiều kế toán và cán bộ thuộc các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp (DN) thường đối mặt với nhiều lo lắng. Sở dĩ có điều này là bởi người nhận chưa hiểu rõ ràng về hóa đơn tài chính, mặt khác hiện nay trên thị trường vẫn còn nhiều hóa đơn bất hợp pháp của DN ma.

Các hình thức sai phạm về hóa đơn tài chính

Khi nhận hóa đơn tài chính (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) từ bên bán, rất nhiều kế toán và cán bộ thuộc các phòng ban khác nhau của doanh nghiệp (DN) thường đối mặt với nhiều lo lắng. Sở dĩ có điều này là bởi người nhận chưa hiểu rõ ràng về hóa đơn tài chính, mặt khác hiện nay trên thị trường vẫn còn nhiều hóa đơn bất hợp pháp của DN ma. Hậu quả pháp lý khi DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là DN bị xử phạt về hóa đơn, bị loại thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ và bị loại chi phí (không được quyết toán vào chi phí được trừ trong năm tài chính có hóa đơn sai). Bên cạnh đó, còn có những sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn tài chính tại DN, song người sử dụng hóa đơn tài chính lại chưa lường trước được hậu quả và chỉ đến khi bị pháp luật kết tội hình sự thì đã quá muộn…

Theo khoản 1 điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn, cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, kê khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

Thực tế cho thấy, có nhiều dạng sai phạm về hóa đơn bất hợp pháp cũng như sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (lỗi vô tình hoặc lỗi cố ý):

Thứ nhất, các dạng sai phạm về việc sử dụng hóa đơn tài chính bất hợp pháp theo quy định pháp luật năm 2015:

- Hóa đơn đầu vào giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của các DN, hộ cá thể kinh doanh;

- Hóa đơn đầu vào được in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn;

- Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo quy định của pháp luật nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành;

- Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân nhận phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa;

- Hóa đơn đầu vào của bên bán bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

- Hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (đóng mã số thuế).

Thứ hai, các dạng sai phạm về việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn tài chính 2015:

- Hóa đơn đầu vào có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ;

- Hóa đơn đầu vào được sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế;

- Hóa đơn đầu vào để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ;

- Hóa đơn đầu vào có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;

- Hóa đơn đầu vào mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (phần mềm tra soát hóa đơn của cơ quan thuế thông báo về DN hay biên bản kết luận của cơ quan thuế).

Từ năm 2015, khi DN vi phạm các dạng sai phạm hóa đơn bất hợp pháp nêu trên đều bị xử phạt. Cụ thể, theo khoản 2 điều 12 Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, xử phạt từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một hành vi liên quan đến vi phạm chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn tài chính 2015. Bên cạnh đó, theo khoản 10 điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC (khoản 9 điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) và theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính thì mức xử phạt về vi phạm chính sách thuế GTGT năm 2015 như sau: Tính tiền chậm nộp: 0,05%/mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt; Phạt 20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; Phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Xử phạt hình sự đối với việc quản lý hóa đơn tài chính

Trong Bộ luật Hình sự hiện hành, quy định về sai phạm hình sự đối với việc quản lý hóa đơn tài chính, nếu DN mắc sai phạm về hình sự trong việc sử dụng (thanh quyết toán) hóa đơn tài chính thì Nhà quản lý (ban giám đốc) và những người có liên quan trong DN như phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng đầu tư… đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sai phạm hình sự trong việc sử dụng (thanh quyết toán) hóa đơn tài chính là các sai phạm mang tính cố ý làm sai (cố tình mua bán hóa đơn, gửi giá, lập hóa đơn khống, lập các hóa đơn, chứng từ giả để thanh quyết toán…). Việc quản lý hóa đơn tài chính bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hành vi đó phải có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm hình sự (khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm). Như vậy, theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì hành vi của một cá nhân hay một nhóm cá nhân sử dụng hóa đơn để thanh quyết toán đã gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự phải bao gồm 4 yếu tố cấu thành tội phạm như trên thì khi đó cá nhân hay nhóm cá nhân đó mới bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử.

Thông thường, các dạng sai phạm hình sự điển hình về quản lý (thanh quyết toán) hóa đơn tài chính mà các DN có thể gặp phải:

Thứ nhất, sai phạm trong việc quản lý hóa đơn dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội in, phát hành, mua bán hóa đơn trái phép”. Cụ thể, theo khoản 1 điều 164 a Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, theo khoản 2,3 Điều 164 a Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt tù từ 01 năm đến 5 năm tù giam.

Thứ hai, sai phạm trong việc quản lý hóa đơn dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội bảo quản, quản lý hóa đơn chứng từ”. Cụ thể, theo khoản 1 điều 164 b Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, theo khoản 1,2,3 Điều 164 b Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt tù từ 03 tháng đến 5 năm tù giam.

Thứ ba, sai phạm trong việc quản lý hóa đơn dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội trốn thuế”. Cụ thể, theo khoản 1 điều 161 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt từ 1 đến 5 lần số tiền thuế trốn. Theo khoản 1,2,3,4 điều 161 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt tù từ cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù giam.

Thứ tư, sai phạm trong việc quản lý hóa đơn dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cố ý làm trái các qui định quản lý kinh tế nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, theo khoản 4 điều 165 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì người phạm tội bị tịch thu toàn bộ hay một phần tài sản. Ngoài ra, theo khoản 1,2,3 điều 165 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt tù từ 01 năm đến 20 năm tù giam.

Thứ năm, sai phạm trong việc quản lý hóa đơn dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tham ô tài sản”. Theo khoản 5 điều 278 Bộ Luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2009 thì xử phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hay 1 phần tài sản phạm tội mà có. Ngoài ra, theo khoản 1,2,3 điều 278 Bộ Luật Hình sự sửa ðổi bổ sung 2009 thì xử phạt tù từ 2 năm tù giam đến chung thân hoặc tử hình.

 

  

Chia sẻ bài viết :
data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Số lượt xem bài viết: 1319, Ngày cập nhật cuối cùng: 31/08/2017
Đánh giá bài viết
Full Name
*
Email
*
Subject
Review
Nhập lại chuỗi sau:

 

In hóa đơn giá trị gia tăng

Tin mới
[Trở về]
Tin xem nhiều nhất
[Trở về]
 • In hóa đơn
  In hóa đơn
  Hóa đơn không chỉ thể hiện những thông tin về đơn hàng và thanh toán mà in hóa đơn còn có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để quảng bá cho hoạt động kinh doanh của công ty ...
 • V&L Hà Nội là một công ty chuyên về In ấn và tư vấn – thiết kế nội thất. Chúng tôi cam kết mang tới cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.
 • Công ty in ấn V&L Hà Nội
  Công ty in ấn V&L Hà Nội
  V&L Hà Nội – một công ty in ấn đang dần khẳng định đẳng cấp và thế mạnh của mình trong ngành nghề in ấn Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp lớn với cơ sở sản xuất chuyên ...
 • In name card - danh thiếp giá rẻ
  In name card - danh thiếp giá rẻ
  V&L Hà Nội là công ty thiết kế hàng đầu với đội ngũ họa sỹ chuyên nghiệp cùng Ban Cố Vấn là các chuyên gia về nghệ thuật, kinh tế và tâm lý, sẽ giúp bạn thổi "hồn" vào những ...
 • Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh
  Tầm nhìn - Sứ mệnh
  Với khẩu hiệu “Phong cách đẳng cấp tạo nên sự khác biệt” V&L Hà Nội luôn cố gắng hoàn thiện mọi mặt để có thể từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước cũng như ...
 • In nhanh hóa đơn
  In nhanh hóa đơn
  Để đáp ứng nhu cầu in nhanh hóa đơn gấp, in nhanh hóa đơn số lượng ít, Công ty in V&L Hà Nội đã trang bị công ngệ mới nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp ...
Tin cùng loại
[Trở về]
 • Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng.
  Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu ...
 • Nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?
  Nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp?
  Ngày 19/6/2013 Quốc hội đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Theo đó, phương pháp tính ...
 • Các bước cơ bản trong kỹ thuật in offset của doanh nghiệp uy tín.
  Các bước cơ bản trong kỹ thuật in offset của doanh nghiệp uy tín.
  In offset ngày nay đã trở thành kỹ thuật in phổ biến nhất, thay thế các loại trước đây trong in ấn thương mại. Điều đặc biệt, in offset mang đến nhiều lợi ích hơn cho người tiêu dùng với ...
 • Tìm hiểu các loại dây túi sử dụng cho túi giấy.
  Tìm hiểu các loại dây túi sử dụng cho túi giấy.
  Túi giấy bên cạnh chức năng đựng sản phẩm còn kích thích việc mua hàng bằng những mẫu mã, kiểu dáng ấn tượng. Không chỉ là túi giấy mà dây túi giấy cũng góp phần không nhỏ đến độ bền ...
 • Nhân lực ngành in khó tìm được thợ giỏi.
  Nhân lực ngành in khó tìm được thợ giỏi.
  Theo thống kê của Hiệp hội In Việt Nam, mỗi năm, ngành in cần bổ sung ít nhất 2.000 lao động. Song, số lao động qua đào tạo chỉ đáp ứng phân nửa nhu cầu trên...
  Nguồn nhân lực ngành ...
 • Thị trường bao bì giấy ở mexico khó tính đến đâu?
  Thị trường bao bì giấy ở mexico khó tính đến đâu?
  Thị trường bao bì giấy ở nước ngoài luôn là một cơ hội lớn để ngành sản xuất và in túi giấy, hộp giấy trong nước có thể chiếm lĩnh, vươn tầm ảnh hưởng của mình ra thế giới. Tuy ...
 • Nghệ thuật in ấn thiết kế: Biểu trưng – Nhãn hiệu.
  Nghệ thuật in ấn thiết kế: Biểu trưng – Nhãn hiệu.
  Nhãn hiệu – biểu trưng là loại hình nghệ thuật đồ họa quan trọng, đã trở thành bộ môn thiết kế đồ họa ứng dụng được giảng dạy trong các trường mỹ thuật và in ấn thiết kế quốc tế ...
 • Yếu tố giúp doanh nghiệp in túi giấy chiếm trọn sự tin tưởng của khách hàng.
  Yếu tố giúp doanh nghiệp in túi giấy chiếm trọn sự tin tưởng của khách hàng.
  Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thị trường bao bì giấy đã khiến các doanh nghiệp sản xuất và in túi giấy, hộp giấy cạnh tranh gay gắt để giành thị phần. Mỗi đơn vị đều có ...
 • Doanh nghiệp bao bì giấy cũng cần một chiến lược marketing hiệu quả.
  Doanh nghiệp bao bì giấy cũng cần một chiến lược marketing hiệu quả.
  Marketing có chức năng quản lý công ty về tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh, từ việc phát hiện ra nhu cầu và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu ...
 • Những điều khách hàng cần biết trước khi đặt in hóa đơn.
  Những điều khách hàng cần biết trước khi đặt in hóa đơn.
  Nhằm tránh những sai sót không đáng có khi đặt in hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp, quý khách lưu ý một số chi tiết sau :
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Ngọc Hà Hỗ trợ trực tuyến 0902.211.008
Hỗ trợ trực tuyến ngocha@vlhanoi.com.vn
Trần Thị Hạnh Hỗ trợ trực tuyến 0906296008
Hỗ trợ trực tuyến hanhtran@vlhanoi.com.vn
Nguyễn Hải Lý Hỗ trợ trực tuyến 0936.386.008
Hỗ trợ trực tuyến haily0408@vlhanoi.com
Bùi Thị Lệ Hỗ trợ trực tuyến 0932.317.008
Hỗ trợ trực tuyến sale01@vlhanoi.com.vn
Vũ Thị Kim Oanh Hỗ trợ trực tuyến 0904 894 008
Hỗ trợ trực tuyến sale09@vlhanoi.vn
Nguyễn Thị phương Thảo Hỗ trợ trực tuyến 0936 396 008
Hỗ trợ trực tuyến sale03@vlhanoi.com

Xem thêm

Công ty in hóa đơn giá rẻ

Đăng ký email

Khuyến mại
Khuyến mãi nhân ngày 2/9   (16/8/2018)
Khuyến mãi nhân ngày 2/9
Khuyến mãi nhân ngày 2/9
Chương trình khuyến mãi 30/4 và 1/5 “Mừng Đại Lễ - Giảm giá Shock”   (17/4/2018)
Chương trình khuyến mãi 30/4 và 1/5 “Mừng Đại Lễ - Giảm giá Shock”
Để thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua đồng thời cùng hòa chung vào không khí ...
Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp lễ 2/9 tại công ty V&L Hà Nội.   (17/8/2017)
Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp lễ 2/9 tại công ty V&L Hà Nội.
Bắt kịp với xu hướng mới và nhu cầu hiện tại về lĩnh vực công nghệ in ấn trong thời đại mới, công ty V&L Hà Nội đã không ngừng cố gắng, xây dựng và phát triển một nền công ...
Khuyến mãi lớn mừng đại lễ 30/4 – 1/5 từ V&L Hà Nội.   (18/4/2017)
Khuyến mãi lớn mừng đại lễ 30/4 – 1/5 từ V&L Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 và đặc biệt hơn nữa là ngày kỷ niệm 7 năm thành lập Công ty V&L Hà Nội ngày 27/04 , V&L Hà ...
Chương trình khuyến mãi “ Hướng về ngày giỗ tổ 10/3 ”.   (1/4/2017)
Chương trình khuyến mãi “ Hướng về ngày giỗ tổ 10/3 ”.
Nhân dịp “ Hướng về ngày giỗ tổ 10/3 ” V&L HàNội đưa đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi nhằm tri ân những khách hàng đã và đang cùng đồng hành với V&L trong suốt thời gian qua ...
Tin tức
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng   (19/10/2018)
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng
Tuyển nhân viên gấp dán túi giấy hộp giấy   (18/10/2018)
Tuyển nhân viên gấp dán túi giấy hộp giấy
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Quý 4/2018   (18/10/2018)
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Quý 4/2018
Tuyển nhân viên vận hành máy cắt, xen giấy   (17/10/2018)
Tuyển nhân viên vận hành máy cắt, xen giấy
Tuyển gấp nhân viên giao hàng   (17/10/2018)
Tuyển gấp nhân viên giao hàng
D mở rộng quy mô sản xuất chúng ôi cần tuyển dụng thêm vị trí nhân viên giao hàng tại Công ty cổ phần in ấn V&L Hà Nội:

In túi giấy giá rẻ 2013 

In lịch 2015

Những sai lầm thường thấy trong SEO
(18/3/2015)

Ở Google, search engine chính là linh hồn của toàn công ty, do đó họ đã ngày đêm cải tiến các giải thuật trí tuệ nhân tạo để tăng độ thông minh của các bot tìm kiếm, các giải thuật ...
  Khen ngợi nhân viên một cách hiệu quả  (16/3/2015)
Khen ngợi nhân viên một cách hiệu quả
Cuối tháng 2 vừa qua, tạp chí BusinessWeek đã công bố kết quả cuộc bình chọn các công ty làm dịch vụ khách hàng tốt nhất thế giới năm 2008, trong đó có tập đoàn Ritz-Carlton.
  Đối phó với nhân viên lười biếng  (30/1/2015)
Đối phó với nhân viên lười biếng
Với cương vị là một nhà quản lý, bạn sẽ sớm phải đối mặt với rất nhiều lời xin lỗi của nhân viên, đặc biệt khi một dự án lớn, báo cáo hay các bài phân tích sắp đến hạn. ...
  8 lí do doanh nghiệp nên nâng cấp hình ảnh  (19/1/2015)
8 lí do doanh nghiệp nên nâng cấp hình ảnh
Các chuyên gia kinh doanh và marketing thường khuyên các chủ doanh nghiệp nhỏ hãy xây dựng "thương hiệu" doanh nghiệp với một Logo chuyên nghiệp và thiết lập một hệ thống nhận diện thương hiệu phù hợp
  Marketing B2B và Mobile Marketing  (9/1/2015)
Marketing B2B và Mobile Marketing
Các nghiên cứu mới của Google phát hiện ra rằng 28% các giám đốc điều hành các công ty về B2B của Mỹ sử dụng các thiết bị di động để nghiên cứu việc kinh doanh.
  Làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả?  (25/11/2014)
Làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả?
Với bán hàng online, bạn không phải tốn nhiều tiền để có vị trí cửa hàng đẹp, kho bãi lớn hay đầu tư thuê đội ngũ nhân viên bán hàng. Hình ảnh và thương hiệu của bạn dễ dàng xuất ...
Xem thêm >>
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    0902211008
    0932316008
    0936386008
    0936399008
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI