23 Tháng Chín 2019
V&L Hà Nội

11 điểm mới quan trọng đối với hoạt động sử dụng, in ấn, phát hành hóa đơn

data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 153/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi bán hàng hóa, dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Ngày 1/7/2013, Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hóa đơn chính thức có hiệu lực. So với quy định hiện hành tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 13/2011/TT-BTC, Thông tư này có một số điểm thay đổi quan trọng:

1. Hàng hóa, dịch vụ bán vào khu phi thuế quan không được sử dụng hóa đơn xuất khẩu:

 Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 153/2010/TT-BTC, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi bán hàng hóa, dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Nếu vừa có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa vừa có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ vào khu phi thuế quan thì được lựa chọn sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) hoặc hóa đơn xuất khẩu (tiết k khoản 1 Điều 4).

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2013, theo Thông tư 64/2013/TT-BTC, hóa đơn xuất khẩu chỉ dành riêng cho hàng hóa, dịch vụ bán ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (trừ vận tải quốc tế sử dụng hóa đơn GTGT). Còn lại, hàng hóa, dịch vụ mua bán trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu đều phải sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng nếu bên bán khai thuế theo phương pháp trực tiếp (khoản 2 Điều 3).

Theo khoản 1 Điều 5 Luật Thuế xuất, nhập khẩu số 45/2005/QH11, khu phi thuế quan là khu vực kinh tế do Thủ tướng thành lập, nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định nhưng quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng (khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ).
Các trường hợp được coi như xuất khẩu theo Điều 17 Thông tư 06/2012/TT-BTC gồm có: hàng gia công chuyển tiếp; hàng xuất khẩu tại chỗ; hàng hóa, vật tư xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và hàng hóa, vật tư mua bán giữa các doanh nghiệp Việt Nam nhưng giao hàng tại nước ngoài.

2. Hóa đơn tự in từ máy tính: Được sử dụng cho năm sau nếu còn tồn
  Theo giải thích về ký hiệu hóa đơn tại khoản 1b Điều 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC, đối với hóa đơn tự in từ máy tính, hai chữ số cuối của năm có thể là "năm thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra". Như vậy, nếu doanh nghiệp chưa sử dụng hết số hóa đơn tự in từ phần mềm đã thông báo phát hành trong năm trước thì năm sau vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến hết.

Ví dụ, năm 2013 doanh nghiệp thông báo phát hành 500 số hóa đơn tự in (có ký hiệu AB/13T chẳng hạn) nhưng hết năm 2013 chỉ mới sử dụng 400 số thì 100 số hóa đơn còn thừa vẫn được giữ lại để sử dụng trong năm 2014. Tại thời điểm năm 2014, hai chữ số cuối của năm "/13T" sẽ được hiểu là năm thông báo phát hành.

Trước đó, Thông tư 153/2010/TT-BTC (đính chính tại Công văn 5129/TCT-TVQT ngày 15/12/2010) chỉ quy định hai chữ số cuối của năm trong ký hiệu hóa đơn là năm hóa đơn được tạo (in) ra nên hóa đơn tự in đã thông báo phát hành năm trước nếu còn thừa sẽ phải hủy bỏ, không được tiếp tục sử dụng cho năm sau.

3. Hóa đơn bán ô tô, xe máy, nhà đất tối thiểu phải có 3 liên

   Kể từ ngày 1/7/2013, khi bán các mặt hàng là tài sản cần đăng ký quyền sở hữu như ô tô, xe máy, nhà đất, … doanh nghiệp bắt buộc phải phát hành hóa đơn có ít nhất 3 liên và phải giao cho người mua hai liên (gồm “liên 2” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu).

Đồng thời, trên hóa đơn phải thể hiện các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký sở hữu có yêu cầu như số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của nhà hoặc căn hộ, … (điểm a khoản 2 Điều 14).

Trường hợp bên bán chỉ tạo hóa đơn hai liên dẫn đến người mua không có hóa đơn để hạch toán, kê khai thuế (do liên 2 hóa đơn phải lưu tại cơ quan đăng ký quyền sở hữu) thì người mua được sử dụng các chứng từ sau để thay thế: bản chụp liên 2 có xác nhận của bên bán, chứng từ thanh toán, biên lai trước bạ.

4. Hóa đơn tự in phải có tiêu thức “tên tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn”

  Nếu như khoản 1i Điều 4 Thông tư 153/2010/TT-BTC chỉ bắt buộc hóa đơn đặt in phải ghi tiêu thức “tên tổ chức nhận in hóa đơn” thì nay theo Thông tư 64/2010/TT-BTC hóa đơn tự in cũng bắt buộc phải ghi tiêu thức “tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn” và hóa đơn điện tử phải ghi “tên tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử”. Quy định này vẫn áp dụng trong trường hợp bên bán tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn hoặc tự cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử .

5. Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

  Nhằm tháo gỡ vướng mắc về chữ viết và chữ số trên hóa đơn, ngày 28/3/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 4016/BTC-TCT cho phép doanh nghiệp được sử dụng tiếng Việt không dấu và dấu phân cách hàng ngàn là dấu phẩy, thay vì phải là dấu chấm.

Tuy nhiên, đây chỉ là ngoại lệ dành cho các Công ty trực thuộc các Tập đoàn đa quốc gia đang sử dụng chung hệ thống phần mềm kế toán của Tập đoàn với nhược điểm không thể hiện được tiếng Việt và dấu phân cách hàng ngàn là dấu phẩy.

Kể từ ngày 1/7/2013, tất cả các doanh nghiệp nếu đang dùng phần mềm kế toán với nhược điểm “dấu phân cách hàng ngàn là dấu phẩy, phân cách hàng đơn vị là dấu chấm và chữ viết trên hóa đơn là tiếng Việt không dấu”, đồng thời có văn bản đăng ký với cơ quan Thuế đều được phép ghi hóa đơn như trường hợp ngoại lệ nêu trên (khoản 1k Điều 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC ).

6. Không giới hạn chiều dài của hóa đơn tự in từ giấy cuộn

Nếu như khoản 1 Điều 4 Thông tư 153/2010/TT-BTC bắt buộc các loại hóa đơn đều phải có cùng kích thước (dài - rộng) bất kể được tạo lập theo hình thức nào thì nay Thông tư 64/2013/TT-BTC đã quy định một trường hợp ngoại lệ không bị hạn chế kích thước chiều dài dành cho "hóa đơn tự in từ giấy cuộn" (một loại giấy dành riêng cho máy tính tiền).

Theo đó, độ dài của hóa đơn tự in từ giấy cuộn sẽ tùy thuộc vào độ dài của danh mục hàng hóa bán ra.

7. Nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án được mua hóa đơn của cơ quan Thuế

  Theo quy định tại khoản 2đ Điều 5 Thông tư 153/2010/TT-BTC, tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh thì được mua hóa đơn của cơ quan Thuế.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh được hiểu là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

Kể từ 1/7/2013, theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 64/2013/TT-BTC, tổ chức ngoài doanh nghiệp được mua hóa đơn của cơ quan Thuế có bao gồm cả "hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài và ban quản lý dự án".

8. Doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải có đăng ký ngành lập trình hoặc xuất bản phần mềm

   Một trong những sửa đổi quan trọng của Thông tư 64/2013/TT-BTC là quy định rõ điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Theo đó, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề lập trình máy vi tính hoặc xuất bản phần mềm, trừ trường hợp tự cung ứng.

Như vậy, nếu bên bán chỉ cung ứng phần mềm tự in hóa đơn cho mình sử dụng thì không bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, nếu cung ứng cho đối tượng khác thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề lập trình hoặc xuất bản phần mềm.
Hàng năm, doanh nghiệp cung ứng phần mềm  tự in hóa đơn phải lập hai báo cáo (theo mẫu số 3.7 Phụ lục 3, Thông tư 64/2013/TT-BTC) gửi cơ quan Thuế, gồm báo cáo tình hình cung ứng phần mềm tự in hóa đơn 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Trong đó, thời hạn nộp báo cáo lần 1 chậm nhất là ngày 20/7, báo cáo lần 2 chậm nhất là ngày 20/1 năm sau.

9. Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn in từ máy tính: Không buộc phải cùng màu mực

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC, hóa đơn tự in từ máy tính, nếu thiếu dấu gạch chéo phần còn trống hoặc gạch chéo bằng bút viết cho dù cùng màu mực cũng bị xem là hóa đơn lập sai quy định, buộc phải thu hồi và phát hành lại.

   Tuy nhiên, do thực tế có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm in hóa đơn không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống nên ngày 24/5/2013, Tông cục Thuế đã ban hành Công văn số 1710/TCT-CS nhằm chấp nhận tạm thời các hóa đơn lập sai nêu trên cho đến khi có quy định mới.
    Kể từ 1/7/2013, theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC, trường hợp hóa đơn tự in hoặc đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằng bút mực. Loại mực được phép gạch chéo không bắt buộc phải cùng màu, chỉ cần là loại không phai và không phải là mực đỏ.

10. Quy định rõ trách nhiệm khi mất hóa đơn trong quá trình giao nhận

    Đây là nội dung mới được bổ sung tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC . Theo đó, trường hợp hóa đơn liên 2 bị mất có liên quan đến bên thứ ba, ví dụ như đơn vị vận chuyển hàng, đơn vị nhận chuyển hóa đơn, thì trách nhiệm sẽ thuộc về bên bán hoặc bên mua tùy theo “đơn vị vận chuyển” được bên bán hay bên mua thuê.

11. Giãn thời hạn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thêm 10 ngày

  Theo đó, kể từ 1/7/2013 thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:
- Báo cáo hóa đơn quý I: chậm nhất là ngày 30/4 (quy định trước đó là 20/4).
- Báo cáo hóa đơn quý II: chậm nhất là ngày 30/7 (trước đó là 20/7).
- Báo cáo hóa đơn quý III: chậm nhất là ngày 30/10 (trước đó là 20/10).

- Báo cáo hóa đơn quý IV: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau (trước đó là 20/1). 

Chia sẻ bài viết :
data-pin-config='beside' ata-pin-do='buttonPin'> Pin it
Số lượt xem bài viết: 2683, Ngày cập nhật cuối cùng: 13/06/2014

 

In hóa đơn giá trị gia tăng

Tin mới
[Trở về]
Tin xem nhiều nhất
[Trở về]
 • In hóa đơn
  In hóa đơn
  Hóa đơn không chỉ thể hiện những thông tin về đơn hàng và thanh toán mà in hóa đơn còn có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để quảng bá cho hoạt động kinh doanh của công ty ...
 • V&L Hà Nội là một công ty chuyên về In ấn và tư vấn – thiết kế nội thất. Chúng tôi cam kết mang tới cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.
 • Công ty in ấn V&L Hà Nội
  Công ty in ấn V&L Hà Nội
  V&L Hà Nội – một công ty in ấn đang dần khẳng định đẳng cấp và thế mạnh của mình trong ngành nghề in ấn Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp lớn với cơ sở sản xuất chuyên ...
 • Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
  Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).
 • In name card - danh thiếp giá rẻ
  In name card - danh thiếp giá rẻ
  V&L Hà Nội là công ty thiết kế hàng đầu với đội ngũ họa sỹ chuyên nghiệp cùng Ban Cố Vấn là các chuyên gia về nghệ thuật, kinh tế và tâm lý, sẽ giúp bạn thổi "hồn" vào những ...
 • In nhanh hóa đơn
  In nhanh hóa đơn
  Để đáp ứng nhu cầu in nhanh hóa đơn gấp, in nhanh hóa đơn số lượng ít, Công ty in V&L Hà Nội đã trang bị công ngệ mới nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp ...
 • Tuyển dụng nhân viên tháng 7-2011
  Tuyển dụng nhân viên tháng 7-2011
Tin cùng loại
[Trở về]
 • Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
  Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
  Quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này đã nêu rõ hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ...
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thay đổi độ trắng của giấy in sách để chống cận thị
  Thay đổi độ trắng của giấy in sách để chống cận thị
  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chỉnh sửa loại giấy in ấn sách, từ giấy có độ trắng 80-82 ISO trước đây sang loại có độ trắng 73-75 ISO, để đảm bảo chống loá và không ảnh hưởng ...
 • In ấn nhiếp ảnh trên thế giới đều hội tụ tại Việt Nam
  In ấn nhiếp ảnh trên thế giới đều hội tụ tại Việt Nam
  Theo Huffington Post, Việt Nam chính là một ví dụ điển hình cho việc in ấn phong cảnh, cũng như những nhiếp ảnh giúp quảng cáo đắc lực cho du lịch.
 • Xu thế phát triển tất yếu của xuất bản điện tử ở Việt Nam
  Xu thế phát triển tất yếu của xuất bản điện tử ở Việt Nam
  Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ điện tử, kỹ thuật số qua các thiết bị cá nhân như : Iphone, Ipad, Kindle, Nook, Smartphone, Smartpad… thêm vào đó khả năng cung cấp internet ngày càng trở nên dẽ ...
 • Konica Minolta ra mắt dòng sản phẩm máy in mới
  Konica Minolta ra mắt dòng sản phẩm máy in mới
  Nhằm tăng hiệu quả in ấn, Konica Minolta vừa cho ra thị trường dòng sản phẩm bizhub 3300P, 4000P và 4700P, với thiết kế nhỏ gọn trình diễn ấn tượng. Dòng máy này phù hợp cho nhóm làm việc vừa ...
 • Công nghệ nano - cơ hội mới cho công nghiệp mực in
  Công nghệ nano - cơ hội mới cho công nghiệp mực in
  Hiện tại, hầu hết các loại vật liệu sử dụng để làm nguyên vật liệu kích cỡ nano như: cacbon, bạc, sắt, titan oxit, nhôm oxit, xeri oxit, kẽm oxit, silica, silicon oxit, đenđrime, và bao gồm cả nano clay ...
 • Ứng dụng công nghệ Nanocure vào ngành công nghiệp in
  Ứng dụng công nghệ Nanocure vào ngành công nghiệp in
  Trong ngành công nghiệp in cũng như trong lĩnh vực tráng phủ kim loại, phương pháp polymer hóa cô cứng bằng các bức xạ đã phát triển rất nhanh chóng. Dự án Nanocure tập trung vào các ứng dụng công ...
 • Hội chợ quốc tế chuyên ngành in ấn 2013
  Hội chợ quốc tế chuyên ngành in ấn 2013
  Hàng năm, cứ đến tháng 3 là dịp hẹn lớn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực In Ấn – Bao Bì đóng gói – Nhãn mác. Trung Quốc được coi là “Cơ sở sản xuất của Thế ...
 • Những cái nhất của ngành in ấn thế giới
  Những cái nhất của ngành in ấn thế giới
  Được tìm thấy ở đảo Greek tại Hy Lạp, với niên đại vào khoảng những năm 1400-1800 trước công nguyên. Nhiều nhà khoa học tin rằng chiếc đĩa Phaistos là một trong những công cụ in ấn được chế tạo ...
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Ngọc Hà Hỗ trợ trực tuyến 0902.211.008
Hỗ trợ trực tuyến ngocha@vlhanoi.com.vn
Trần Thị Hạnh Hỗ trợ trực tuyến 0906296008
Hỗ trợ trực tuyến hanhtran@vlhanoi.com.vn
Nguyễn Hải Lý Hỗ trợ trực tuyến 0936.386.008
Hỗ trợ trực tuyến haily0408@vlhanoi.com
Bùi Thị Lệ Hỗ trợ trực tuyến 0932.317.008
Hỗ trợ trực tuyến sale01@vlhanoi.com.vn
Vũ Thị Kim Oanh Hỗ trợ trực tuyến 0904 894 008
Hỗ trợ trực tuyến sale09@vlhanoi.vn
Nguyễn Thị phương Thảo Hỗ trợ trực tuyến 0936 396 008
Hỗ trợ trực tuyến sale03@vlhanoi.com

Xem thêm

Công ty in hóa đơn giá rẻ

Đăng ký email

Khuyến mại
Khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng ngày 8/3   (23/2/2019)
Khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng ngày 8/3
Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, Công ty cổ phần V&L Hà Nội xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị em gái luôn luôn xinh đẹp và nhiều niềm ...
Khuyến mãi nhân ngày 2/9   (16/8/2018)
Khuyến mãi nhân ngày 2/9
Khuyến mãi nhân ngày 2/9
Chương trình khuyến mãi 30/4 và 1/5 “Mừng Đại Lễ - Giảm giá Shock”   (17/4/2018)
Chương trình khuyến mãi 30/4 và 1/5 “Mừng Đại Lễ - Giảm giá Shock”
Để thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua đồng thời cùng hòa chung vào không khí ...
Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp lễ 2/9 tại công ty V&L Hà Nội.   (17/8/2017)
Chương trình tri ân khách hàng nhân dịp lễ 2/9 tại công ty V&L Hà Nội.
Bắt kịp với xu hướng mới và nhu cầu hiện tại về lĩnh vực công nghệ in ấn trong thời đại mới, công ty V&L Hà Nội đã không ngừng cố gắng, xây dựng và phát triển một nền công ...
Khuyến mãi lớn mừng đại lễ 30/4 – 1/5 từ V&L Hà Nội.   (18/4/2017)
Khuyến mãi lớn mừng đại lễ 30/4 – 1/5 từ V&L Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 và đặc biệt hơn nữa là ngày kỷ niệm 7 năm thành lập Công ty V&L Hà Nội ngày 27/04 , V&L Hà ...
Tin tức
Mừng sinh nhật công ty   (27/4/2019)
Mừng sinh nhật công ty
Ngày 26/04/2019, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần V&L Hà Nội và Công đoàn tổ chức tiệc sinh nhật tròn 09 năm ngày thành lập Công ty. Tới tham dự bữa tiệc sinh nhật có sự góp mặt của ...
Khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng ngày 8/3   (23/2/2019)
Khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng ngày 8/3
Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, Công ty cổ phần V&L Hà Nội xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị em gái luôn luôn xinh đẹp và nhiều niềm ...
Du xuân Kỷ Hợi   (15/2/2019)
Du xuân Kỷ Hợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty, ngày 13/02/2019 Ban chấp hành Công đoàn V&L Hà Nội đã tổ chức chuyến du xuân đầu năm cho CBNV tại chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình trong ...
Thư chúc tết và thông báo lịch nghỉ tết   (24/1/2019)
Thư chúc tết và thông báo lịch nghỉ tết
Kính gửi: Toàn thể CBNV công ty, Quý khách hàng và Quý đối tác
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng   (19/10/2018)
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

In túi giấy giá rẻ 2013 

In lịch 2015

Những sai lầm thường thấy trong SEO
(18/3/2015)

Ở Google, search engine chính là linh hồn của toàn công ty, do đó họ đã ngày đêm cải tiến các giải thuật trí tuệ nhân tạo để tăng độ thông minh của các bot tìm kiếm, các giải thuật ...
  Khen ngợi nhân viên một cách hiệu quả  (16/3/2015)
Khen ngợi nhân viên một cách hiệu quả
Cuối tháng 2 vừa qua, tạp chí BusinessWeek đã công bố kết quả cuộc bình chọn các công ty làm dịch vụ khách hàng tốt nhất thế giới năm 2008, trong đó có tập đoàn Ritz-Carlton.
  Đối phó với nhân viên lười biếng  (30/1/2015)
Đối phó với nhân viên lười biếng
Với cương vị là một nhà quản lý, bạn sẽ sớm phải đối mặt với rất nhiều lời xin lỗi của nhân viên, đặc biệt khi một dự án lớn, báo cáo hay các bài phân tích sắp đến hạn. ...
  8 lí do doanh nghiệp nên nâng cấp hình ảnh  (19/1/2015)
8 lí do doanh nghiệp nên nâng cấp hình ảnh
Các chuyên gia kinh doanh và marketing thường khuyên các chủ doanh nghiệp nhỏ hãy xây dựng "thương hiệu" doanh nghiệp với một Logo chuyên nghiệp và thiết lập một hệ thống nhận diện thương hiệu phù hợp
  Marketing B2B và Mobile Marketing  (9/1/2015)
Marketing B2B và Mobile Marketing
Các nghiên cứu mới của Google phát hiện ra rằng 28% các giám đốc điều hành các công ty về B2B của Mỹ sử dụng các thiết bị di động để nghiên cứu việc kinh doanh.
  Làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả?  (25/11/2014)
Làm thế nào để kinh doanh online hiệu quả?
Với bán hàng online, bạn không phải tốn nhiều tiền để có vị trí cửa hàng đẹp, kho bãi lớn hay đầu tư thuê đội ngũ nhân viên bán hàng. Hình ảnh và thương hiệu của bạn dễ dàng xuất ...
Xem thêm >>
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    0902211008
    0932316008
    0936386008
    0936399008
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI